Директор на детска градина:
Игрите "Буквенка" и "Цифренка" обучават малчуганите на български език и математика

Д-р Галина ХАЙДАР,
Директор на детска градина "Вяра, Надежда и Любов" в кв."Младост" 4, София

Записа: Катя Христова

Министър Даниел Вълчев обяви 2006-та за година на електронното образование.Това означава, че още от детската градина подрастващите трябва да познават компютъра. В тази насока добра находка са мултимедийните програми-игри на компактдиск "Буквенка" и "Цифренка", едни от малкото образователни продукти за деца в предучилищна възраст. В детската градина имаме кабинет с компютри и преди две години малчуганите започнаха занимания с "Буквенка". С нетърпение очаквахме "Цифренка", която излезе миналата година. Игрите са изключително занимателни и от раз привличат вниманието на малките палавници. Децата искрено и емоционално разговарят с компютърните герои, отговарят на поставените им въпроси и решават зададените им от приказните животинки правописни задачки. Благодарение на игрите се постигат лесно държавно-образователните изисквания. Първо, за български език и литература: играейки "Буквенка", детето разбира и употребява думи, названия на познати предмети, лица, явления, събития. За това му помагат познатите от приказките герои - Мечо, Заю, Ежко, Баба Костенурка. То съгласува формите на съществителните и прилагателните по род и число. В играта има не само речево общуване между героите, но то се изписва на екрана и малчуганът може да чете. Така той се научава да разпознава и назовава графичните знаци на някои печатни букви, да разграничава думи в изречение. Игрите по непринуден забавен начин увличат децата в решаването на различни по сложност учебни задачи. В "Цифренка" са добавени нови герои -петлета, врабчета, превозни средства. С играта малчуганите постигат задължителните образователни изисквания в направление "Математика". Те се научават да определят броя на обектите в едно множество, поредно място на обект в редица, броят до 10, сравняват броя на обектите в две множества, различават и моделират равнинни геометрични фигури. Познават редуването на вчера, днес, утре, както и уредите за измерване на време.

Двете игри, със своите красиви рисунки и награди, са полезни и за естетическите възприятия на децата, за възпитаването у тях на поход към изкуствата.

Според мен "Буквенка" и "Цифренка" са изключително добре направени продукти. Заедно с екипа ми очакваме нови такива учебни помагала.


Малчуганите се забавляват и обучават с компютърните игри "Буквенка" и "Цифренка", категорична е г-жа Хайдар ( в дясно )