Мултимедия в детската градина
Буквенка забавлява и обучава децата в подготвителната група, твърди д-р Галина Хайдар

    Вестник "Аз Буки" - национален седмичник за образование и наука

    Автор : Заря Калева

Задължителната подготовка на децата за училище една година преди постъпване в първи клас се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище, посочва член 20 от ЗНП. Детските градини носят отговорност за изпълнение на ДОИ /Наредба №4 на МОН от 18 .09. 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка/. От учебната 2003-4 г. в подготвителната група за училище се работи по програма, разработена от професионалисти в системата на предучилищното и началната училищно образование. В нея заслужено е отделено приоритетно място на подготовката по български език, коментира д-р Галина Хайдар, директор на ЦДГ 64 Вяра, Надежда, Любов, София. Голямо е разнообразието на учебни помагала за педагози и деца, с които образователният процес се обогатява и става по-ефективен и привлекателен за най-малките. Чрез тях учителите работят по посока овладяване на знания и развиване на умения в съответно образователно направление, а също и оценяват равнището на постиженията.

През изминалата учебна година използвахме ново учебно помагало по български език -Буквенка - компютърна мултимедийна програма-игра, одобрена от МОН, продължава д-р Хайдар. Това стана възможно поради добрата материална база на градината - дело на сърцати дарители - две компютърни конфигурации. Всеки ден по 30 минути 6-годишните имаха достъп индивидуално до продукта, който бързо им стана любим. Водачи на малчуганите в света на буквите са Мечо, Зайо, Ежко и Баба Костенурка. Малките откриватели неусетно овладяват началната компютърна грамотност, намират разделите Сглобяване на буквите, Строител с кубчета- букви,Падащи букви за думии Музикална азбука. Пътешествието им е богато илюстрирано в традиционен национален стил. Героите говорят с гласовете на любими куклени актьори, звучи музика. Вярно отговарящите получават награди за досетливост и сръчност, които подреждат в компютърен Албум за награди. Там темите са Горска площадка за игра, Улица в гората, Влакче, Стаята на Мечо, Цирк, Любовта на мама.

Обучение чрез игра възпитава у децата дух на търсене и откриване на красотата на българската азбука. За първи път на екрана на компютъра се представя по детски чистият свят на родните ни горски приказки, казва учителката Веселина Патева. Според колежката й Лилия Георгиева постиженията на децата по образователно направление Български език са в посока на ядро Звукова култура на речта- различават елементите на езика и речта- изречение, дума, звук, както и звуковете в думата, определяйки броя и последователността им. Следващо ядро е Подготовка за ограмотяване - разбират връзката между звуковия състав и графичното му представяне, разпознават и пишат печатни букви, разчитат отделни думи и надписи. Д- р Хайдар изтъква ползата на помагалото за интегриране на знанията и с други образователни направления - ориентиране в природата, изкуства /музика, изобразително, техническо и художествено конструиране/, ориентиране в социалния свят, математика. Убедена е в приложимостта му и в началното училище за установяване входното равнище по български език.

На 15 септември 25 наши възпитаници постъпват в първи клас и съм сигурна, че бързо и с лекота ще се адаптират, ученето ще им бъде радост, ако и в клас им се предоставят модерни учебни помагала, посочва директорката на 64 ЦДГ Вяра, Надежда, Любов.