Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
е образователна компютърна игра за деца, която допринася за обогатяване на музикалната култура на децата и спомага за общото им интелектуално развитие. Би могла да бъде от голяма помощ за деца, които желаят да изучават свирене на музикален инструмент.

Като се следва оригинална методика, използват се увлекателни приказки, около тридесет популярни детски песнички, анимация и задачи към тях, децата се научават на редица умения. Разучават кратки български песнички, започват да подреждат "куклички-ноти" по техните изображения и тонове, развива се музикалният им слух.
В течение на играта се придобиват понятията за ноти, за място им върху петолинието, дължина на звука и много други.
Във втората част на играта малчуганите усвояват записването на проста мелодия с ноти върху петолиние.

Съдържанието е изградено върху уникална и успешна методика на
проф. Милена Куртева. Тя е дългогодишен преподавател по пиано, Директор на Mузикалното училище в София, Професор по методика в Музикалната академия в София и Доктор на изкуствознанието. Широко известни са нейните трудове по методика, научни изследвания, учебници и школи по музика.

Проф. Милена Куртева е автор на идейния проект и сценария на играта. Тя е ръководила със специално внимание създаването на всеки детайл от представената в продукта методика за обучение.

Компютърният софтуер за играта, както и анимациите в нея са дело на
инж. Ирина Стоянова. Тя също е автор на БУКВЕНКА, ЦИФРЕНКА и останалите образователни компютърни игри на ВИКСИС, представени в този сайт.

Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
се състои от две части:

Първа част - чрез приказка, анимации и образователни игри, детето учи песнички и започва да разпознава основните музикални тонове по начина им на звучене. Посредством героите куклички-ноти, се усвояват имената на тоновете: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, както и височината на техния тон. С постепенна нарастваща сложност на упражненията, детето започва да различава по слух тоновете в дадена лесна мелодия и се научава да записва тяхната последователност.

Първа част включва:

 • Приказка, в която се представят героите - куклички-ноти. Всеки от тях изпява своя кратка песничка.

 • Игра с групи от куклички-ноти и техните тонове. Изисква се разпознаване по слух на еднакви и различни тонове.

 • Композитор: Детето може избира и да нарежда куклички по желание и да чува мелодията, която се получава.

 • Подреждане на куклички за конкретни групи тонове от зададено име на първия тон.

 • Разучаване на пет кратки лесни песнички за пеене с текст и с имена на тоновете. Илюстрациите към песничките са с анимация и с представяне подредбата на тоновете с куклички.

 • Игра за познаване на научените пет песнички по музикални откъси.

 • Нови три кратки песнички за отделяне на повтрящи се тонове.

 • Определяне има ли плавни преходи между тоновете в примерни пет нови песнички.

 • Начално упражнение за разпознаване на тонове по слух, по височината им.

 • Подреждане на куклички-ноти за изпълнени мелодии от компютъра. Същевременно се попълват части на картинка.

 • Друга игра за подреждане на куклички-ноти за лесни песнички. При успешен край се показва анимация.

 • По-трудно предизвикателство - хващане на движещи се куклички-ноти за подреждането им по мелодия. При успех се появява забавна анимация.

Втора част – отново чрез използване на въображението, с приказка и анимацията се въвеждат за детето понятията: петолиние, местоположение на нотите на петолинието, изобразяване на различните тонове с цяла нота, половинка и четвъртинка, в зависимост от продължителността на тона и други.

Втора част включва:

 • Приказка, в която се представя петолинието и вълшебното появяване на графичните знаци на нотите.

 • Поставяне на куклички, носещи графични знаци върху петолинието и други игри с ноти.

 • Нагледно и звуково представяне на дължината на тоновете и обозначението им с ноти. Обучение и за други елементи на нотния запис.

 • Няколко нива игри за подреждане на нотите с графичните им знаци върху петолиние за научените песнички от Първа част.

 • Отначало с по-лесни примери, а по-нататък – с по-трудни, се овладява умението за записване на мелодия с ноти върху петолинието. Как протича играта: детето само изтегля нота от кошничка, с влачене я поставя на избрана от него линия от петолинието. Ако мястото е правилно, се чува верния тон. А ако не е, се чува звук за отрицание и нотата се връща в кошничката. Упражнението продължава до завършване на цялата мелодия. За успехи при изпълнение на задачите в играта се показват анимации и награди.

Видео демонстрации на играта:
https://youtu.be/awEEmoWVPek

В края на описанието, бихме искали да Ви представим едно разсъждение на автора -
Г-жа Милена Куртева: "В музикалната компютърна игра Приключенията на музикалните тонове и техните ноти е постигнато е синхронно въздействие на фантазия, музика, поезия, живопис, пеене и анимация. Създадена е благоприятна среда, в която децата последователно и с удоволствие придобиват нови познания и способности.
С нея неусетно се разширява обема, точността и разпределението на вниманието, обогатява се мисленето и паметта на малчуганите. Играта е един вълнуващ и полезен подарък за всяко дете."

Цена: 20,00 лв.

*В комплекта се съдържа компакт-диск /CD/ и упътване. Цената е за ползване на продукта на един компютър.Инсталиране на играта:

PC: Играта работи на компютри с операционна система WINDOWS XP,7,8,10 ,+ или компютри Apple Mac с операционна система MAC OS X+. Стартира се автоматично при поставяне на диска в дисковото устройство.

© 2019 Милена Куртева, Ирина Стоянова. Всички права върху "Приключенията на музикалните тонове и техните ноти" са запазени. • Автори: Проф.Милена Куртева - идеен проект, методика, сценарий и изпълнение на реплики в озвучаването, инж.Ирина Стоянова - компютърен софтуер и анимация, Ива Хаджиева - илюстрации.

 • Формат:
  Компакт-диск /CD/ за компютър.
   


 • Поръчайте три и повече образоватени игри от нашия сайт, и ще получите като подарък играта "Ръкописка".