Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
е образователна компютърна игра за деца, която допринася за обогатяване на музикалната култура на децата и спомага за общото им интелектуално развитие.

Играта е уникална по съдържание и единствената в България, а вероятно и в света, която има за цел преподаде на децата на любов към музиката и познания за нотите. С нея малчуганите се учат да пеят песнички, да разпознават музикалните тонове в тях по слух, да подреждат нотите върху петолиние, за да се запише конкретна мелодия.

В обучението се използват се увлекателни приказки, около тридесет популярни детски песнички, анимация и задачи към тях. Децата се забавляват, и едновременно с това - разучават кратки български песнички, започват да подреждат куклички-ноти по техните изображения и тонове, развива се музикалният им слух.
В течение на играта се придобиват понятията за ноти, за място им върху петолинието, дължина на звука и много други.
Във втората част на играта малчуганите усвояват записването на проста мелодия с ноти върху петолиние.

Съдържанието е изградено върху уникална и успешна методика на
проф. Милена Куртева. Тя е дългогодишен преподавател по пиано, Директор на Mузикалното училище в София, Професор по методика в Музикалната академия в София и Доктор на изкуствознанието. Широко известни са нейните трудове по методика, научни изследвания, учебници и школи по музика.

Проф. Милена Куртева е автор на идейния проект и сценария на играта. Тя е ръководила със специално внимание създаването на всеки детайл от представената в продукта методика за обучение. Репликите, насочващи малчуганите как да изпълнят задачите в играта, са аудио-записи на нейния глас.

Компютърният софтуер за играта, както и анимациите в нея са дело на
инж. Ирина Стоянова. Тя също е автор на БУКВЕНКА, ЦИФРЕНКА и останалите образователни компютърни игри на ВИКСИС, представени в този сайт.

Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
се състои от две части:

Първа част - чрез приказка, анимации и образователни игри, детето учи песнички и започва да разпознава основните музикални тонове по начина им на звучене. Посредством героите куклички-ноти, се усвояват имената на тоновете: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, както и височината на техния тон. С постепенна нарастваща сложност на упражненията, детето започва да различава по слух тоновете в дадена лесна мелодия и се научава да записва тяхната последователност.

Първа част включва:

 • Приказка, в която се представят героите - куклички-ноти. Всеки от тях изпява своя кратка песничка.

 • Игра с групи от куклички-ноти и техните тонове. Изисква се разпознаване по слух на еднакви и различни тонове.

 • Композитор: Детето може избира и да нарежда куклички по желание и да чува мелодията, която се получава.

 • Подреждане на куклички за конкретни групи тонове от зададено име на първия тон.

 • Разучаване на пет кратки лесни песнички за пеене с текст и с имена на тоновете. Илюстрациите към песничките са с анимация и с представяне подредбата на тоновете с куклички.

 • Игра за познаване на научените пет песнички по музикални откъси.

 • Нови три кратки песнички за отделяне на повтрящи се тонове.

 • Определяне има ли плавни преходи между тоновете в примерни пет нови песнички.

 • Начално упражнение за разпознаване на тонове по слух, по височината им.

 • Подреждане на куклички-ноти за изпълнени мелодии от компютъра. Същевременно се попълват части на картинка.

 • Друга игра за подреждане на куклички-ноти за лесни песнички. При успешен край се показва анимация.

 • По-трудно предизвикателство - хващане на движещи се куклички-ноти за подреждането им по мелодия. При успех се появява забавна анимация.

Втора част – с приказка и анимацията се въвеждат за детето понятията: петолиние, местоположение на нотите на петолинието, изобразяване на различните тонове с цяла нота, половинка и четвъртинка, в зависимост от продължителността на тона и други знания за музиката.

Втора част включва:

 • Приказка, в която се представя петолинието и вълшебното появяване на графичните знаци на нотите.

 • Поставяне на куклички, носещи графични знаци върху петолинието и други игри с ноти.

 • Нагледно и звуково представяне на дължината на тоновете и обозначението им с ноти. Обучение и за други елементи на нотния запис.

 • Няколко нива игри за подреждане на нотите с графичните им знаци върху петолиние за научените песнички от Първа част.

 • Отначало с по-лесни примери, а по-нататък – с по-трудни, се овладява умението за записване на мелодия с ноти върху петолинието. Как протича играта: детето само изтегля нота от кошничка, с влачене я поставя на избрана от него линия от петолинието. Ако мястото е правилно, се чува верния тон. А ако не е, се чува звук за отрицание и нотата се връща в кошничката. Упражнението продължава до завършване на цялата мелодия. За успехи при изпълнение на задачите в играта се показват анимации и награди.

Как би могла играта да се ползва за разучаване на кратки и весели детски песнички?
От Главно меню, показващо Първа и Втора част на играта, кликнете на някоя от картинките за начало на песен. Слушайте песента и гледайте анимацията за нейното представяне. Когато песничката свърши, бихте могли да натиснете бутона за преход към Главно меню, който ще видите в долния ляв ъгъл на екрана. Изберете друга песен. За някои от песничките в Първа част, анимацията се вижда само след успешно изпълнение на музикалната задача. В този случай, върнете се към Главно меню, натиснете жълтата стрелка за преход към менюто за Втората част на играта. Там ще откриете картинка за стартиране на същата песничка. В тази част на играта, изпълнението и анимацията се показват най-напред, а изпълнението на задачата се изисква след това. Слушайте песента и гледайте представянето и. След това можете отново да се върнете към Главно меню и да изберете нова песничка. По този начин може да използвате играта за изучаване от децата на над 30 кратки и весели детски песнички.

Видео демонстрации на играта:
https://youtu.be/i1Q4e1KPlGY

В края на описанието, бихме искали да Ви представим едно разсъждение на автора методиката и сценария -
Г-жа Милена Куртева: "В компютърната игра Приключенията на музикалните тонове и техните ноти е постигнато е синхронно въздействие на фантазия, музика, поезия, живопис, пеене и анимация. Създадена е благоприятна среда, в която децата последователно и с удоволствие придобиват нови познания и способности.
С нея неусетно се разширява обема, точността и разпределението на вниманието, обогатява се мисленето и паметта на малчуганите. Играта е един вълнуващ и полезен подарък за всяко дете."

Цена: 20,00 лв.

В комплекта се съдържа компакт-диск /CD/ и упътване. Цената е за ползване на продукта на един компютър.

Нова възможност:
Играта вече е налична в STEAM - Интернет платформа за разпространение на компютърни игри. Играта може да се закупи в цифров вид от платформата
на цена: 30,00 лв.
Инсталиране на играта:

PC: Играта работи на компютри с операционна система WINDOWS XP,7,8,10 ,+ или компютри Apple Mac с операционна система MAC OS X+. Стартира се автоматично при поставяне на диска в дисковото устройство.

© 2019 Милена Куртева, Ирина Стоянова. Всички права върху "Приключенията на музикалните тонове и техните ноти" са запазени. • Автори: Проф.Милена Куртева - идеен проект, методика, сценарий и изпълнение на реплики в озвучаването, инж.Ирина Стоянова - компютърен софтуер и анимация, Ива Хаджиева - илюстрации.

 • Формат:
  Компакт-диск /CD/ за компютър.
   


 • Поръчайте три и повече образоватени игри от нашия сайт, и ще получите като подарък играта "Ръкописка".