Дар от сърце е компютърна образователна игра за деца в предучилищна възраст и първи клас - на 6-8 години.
Програмата е изградена върху сюжета на едноименната българска народна приказка. В "Дар от сърце" се разказва за трима братя, които тръгват за чужбина да спечелят богатство. Уговарят се да се срещнат след три години на мястото, където са се разделили, за да видят кой какво е постигнал и придобил. Тръгват в различни посоки. Най-малкият брат стига до фермата на един стар овчар и започва да работи при него.
Тук разказът преминава в образователна игра. Започват образователни занимания за децата, с цел - да се изпълнят поръченията на дядото. Като поощрение за успехите се отварят нови епизоди от продължението на приказката.
Обстановката в играта е представена с красиви илюстрации, анимация и майсторско актьорско озвучаване. Под формата на игри се търсят отговори на въпроси по: български език, математика и роден край от учебния материал за първи клас.

Как протича играта:.

Децата, ползващи програмата, слушат четеца, разбират историята и прелистват илюстрациите. Неусетно, те мислено се пренасят, заедно с главния анимационен герой, във фермата на един добър старец.

Тук ги очакват четиринадесет различни поръчения. Децата играят и се забавляват да намерят отговори на въпроси за:

 • Брой на букви, звуци, срички думите;
 • Как се разделят думите на части за пренасяне;
 • Правопис на думи, откриване на сгрешени думи и думи за проверка;
 • Как се подреждат думи по азбучен ред;
 • Брой на думи в изречение;
 • Задачи по математика за събиране и изваждане до 10;
 • Неравенства до 10;
 • Събиране и изваждане до 20;
 • Неравенства до 20;
 • Геометрични фигури;
 • Задачи по математика с условие;
 • Въпроси от предмета "роден край".

  Когато децата избират отговори на въпросите, анимационните герои от екрана реагират със звук, реплики и движение. За всеки успех се появяват награди. Постепенно се отключват нови епизоди от продължението на приказката.

  В края на приключението, децата виждат какъв е най-ценния дар за всеки човек - това са любовта и подкрепата на близките, ученето с желание, надеждата, приятелството и доверието. В продукта се разкрива и красотата на българския бит и традиции. Всичко това е Дар от сърце.

  Цена: 16,00 лв.

  * Цената е за ползване на продукта на един компютър.  ДАР ОТ СЪРЦЕ включва игрите:

  • "Камбанки"
   Дядото овчар от народната приказка поръчва да отворят вратите на кошарите с овце. За целта, пред вратите започват да се движат камбанки с букви и цифри. Детето, ползващо играта, трябва да посочва избирателно, според поставената задача, определени букви или цифри. По този начин детето помага на анимационния герой - овчарче - да се справи с поръчението - да бъде приет за помощник на стария овчар.


  • "Сприятеляване с овцете"
   Целта на заниманието е овцете да се приближат към момчето. При тръгването на всяка една от овцете се появява въпрос. Детето, ползващо програмата, трябва да избере единия от два показани отговора. При правилен избор, овчицата продължава да се движи напред, а при грешен избор - тя се връща недоволна назад. При всички действия има забавни реплики от анимационните герои.
   В играта се упражняват знанията на децата по:
   - по предмет български език: брой на букви в думата, на звуци, на гласни в думата;
   - по предмет математика - задачи и неравенства до 10.

   При правилно отговаряне на всички въпроси в играта се появява награда, а при повече от няколко грешки - се преминава към обстановка нощ. При нея трябва да се изгонят вълци, наобиколили кошарата на овцете, за да се продължи напред. Тези събития се появяват при всички игри описани по-надолу.


  • "Хвърляне на топка"
   Интересните предизвикателства тук са няколко. Най-напред се търси правилен отговор на въпрос от предметите български език и роден край. След това в ръката на героя момче се появява топчица, която се върти, като описва кръг. Детето трябва да избере правилния момент, в който да кликне върху героя, за да излети топчицата - но по такъв начин, че тя да попадне в оградения кръг от камъни в дясно на екрана. По този начин, пред малките палавници се демонстрира един физичен закон - по каква траектория се движи предмет, който излита от състояние на кръгово движение. В играта се упражняват: брой звукове и брой срички в думите и въпроси по роден край.


  • "Пътечки към извора"
   Детето трябва да насочи анимационните герои - момче и стадо овце - да тръгнат по една от три пътечки, които се виждат на екрана. Правилната посока е свързана с верния отговор на поставен въпрос. Играта е насочена към упражнения за: правилно пренасяне на думи; задачи с условие по математика; въпроси по роден край - правилни двойки думи - имена на животни и техните малки, на празници и обичаи. Чрез движение на компютърната мишка, героите се преместват сякаш по карта и достигат до целта - извор с вода.


  • "Почисти поляната от нежеланите растения"
   Обстановката тук е една поляна, по която динамично израстват различни треви. Всяко растение носи в основата си една цифра. Трябва с клик върху някои от растенията - те да се премахнат, а други да се оставят. Ключа към правилния избор на растения е отговора на въпроса, който се появява в горната част на екрана. След определено време, идва стадото пасе оставените растения. В този момент се разбира се дали е постигнат успех. В играта се търсят най-голямото и най-малкото от три числа.


  • "Хлопатари"
   Старецът овчар е купил хлопатари за овцете и дава поръчение на малкия си помощник - да постави хлопатарите на всяка една от тях. Последователно излизат овцете, като едновременно с това трябва да се избере как да се попълнят празните места в думи с "ьо" или "йо". Решават се и задачи и неравенства по математика до 20.


  • "Разкажи ми твоята история"
   В заниманието се поставят въпроси по съдържанието на разказаната първа част на приказката "Дар от сърце". Отговорите попълват празното място в показани изречения.


  • "Круши"
   Анимационните герои - момче и куче - се намират в една овощна градина и трябва да наберат круши, но само тези, които са узрели. Детето, ползващо програмата, ще се забавлява да открие кои са правилните отговори на задачи по математика, зададени като: умаляемо, умалител, разлика, събираемо, събираеми и сбор. Следват и въпроси за видове храни,които са зададени с картинки и текст. При правилни отговори, посочения плод пада, кучето лае весело и героите се придвижват напред.


  • "Овцете дават мляко"Задачата на героя от приказката - момче овчарче - е да издои мляко от овцете. Заедно с веселите анимации и забавни звуци, издавани овцете, малките ученици се справят с правопис на думи и решават задачи по математика до 20.


  • "Кошари"
   Време е стадото да се прибере. Но коя ли е кошарата на всяка една от овцете? На пътечки се виждат три варианта на отговори на поставен въпрос. С посочване на правилната посока, овцете намират своята кошара и поръчението е изпълнено. Заданията са свързани с правопис на думи и проверката за тях, както и със задачи с условие по математика.


  • "Най-хубавото сирене"
   Появява се нова героиня - момиче от съседното село, което е дошло във фермата, за да купи от най-доброто сирене. За избора - коя бучка сирене да бъде подадена на момичето, са нужни знанията за геометрични фигури, видове животни и растения.


  • "Градина"
   Във всяка градина има нужда да се почистват плевели. В първата част на играта се открива грешно написана дума, а във втората част се броят думи в изречения. Съответно се посочват растения.


  • "Агънца"
   Агънцата отиват при овците-майки. Заниманието е за правопис на думи и малко по-сложни задачи по математика - до 20.


  • "Въртящи колела"
   Интересна дървена машина работи благодарение на прехвърляне на топче от едното към другото въртящо се колело, в точно избран подходящ момент. А за да се получи самото топче, трябва да се определи поредното място на думи по азбучен ред.  Видео демонстрации на играта:
  https://www.youtube.com/watch?v=6ODGt7-2AKo

  Инсталиране на играта:

  PC: Играта работи на компютри с операционна система WINDOWS 95,98,2000, NT, XP, Vista,7,8+ Стартира се автоматично при поставяне на диска в дисковото устройство. Може да се стартира и от файла Dar_ot_sarce.exe от компакт - диска. Продуктът работи само на база информацията от компакт - диска.

  © ВИКСИС ООД. Всички права върху "ДАР ОТ СЪРЦЕ" са запазени. Издател: ВИКСИС ООД. • Автори: колектив "ВИКСИС":
  Ирина Стоянова - идеен проект, сценарий и софтуер, Добромир Томов - илюстрации, Лина Шишкова - актьорско изпълнение на реплики на героите, детето Нео Куртев - изпълнение на реплики на героите Михаил Шишков - музика и аранжименти, Станислав Донев - звуков дизайн.
  © ВИКСИС ООД. Всички права запазени.

 • Издател:"ВИКСИС" ООД

 • Формат:
  Компакт-диск /CD/ за компютър.
  Къде може да се намери ДАР ОТ СЪРЦЕ:

  Освен с Поръчка тук, в сайта, може да намерите образователните ни игри в:

  Благовевград :
  Бургас :
  Варна :
  Велико Търново :
  Габрово:
  Добрич:
  Кюстендил:
  Ловеч :
  Плевен:
  • Книжарница Ciela Books & Music - Mall Pleven
   гр. Плевен , пл. "Иван Миндиликов" № 1
   Телефон:0877495982
  Пловдив :
  • Книжарница "ХЕЛИКОН"
   гр. Пловдив, ул."Райко Даскалов" 13 http://www.helikon.bg/helikon/114_plovdiv.html
  • Книжарница "ХЕЛИКОН"
   гр. Пловдив ,ул. Княз Александър Батенберг № 29
   http://www.helikon.bg/helikon/153_plovdiv---tcentar.html
  • Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
   гр. Пловдив, ул. "Перущица" 8, местоположение: етаж 2 тел. 032/250095
  • Магазин "ХИТМАРКЕТ"- доставки с куриер за Пловдив
   телефон за поръчка: 032/ 603 424, GSM 0898 34 21 74, 
   както и в офиса на "Хермес Билдинг" ООД с адрес: ул."Христо Ботев" 27-А
  • Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
   гр.Пловдив, ул. "Перущица" 8, местоположение: етаж 2
   телефон:032/250095
   http://ciela.bg/bookstores Книжарници Сиела

  • Борса в Пловдив
   гр.Пловдив, ул. "Цар Иван Шишман" 9
   телефон:032 622 469
   http://ciela.bg/bookstores Книжарници Сиела
  София:
  Русе:
  • Книжарница "ХЕЛИКОН"
   гр. Русе , ул. "Александровска" 50
  • Книжарница Ciela Books & Music - Mall Русе
   Русе, бул. Липник 121 Д
   телефон:0882560013
  Стара Загора
  • Книжарница "ХЕЛИКОН"
   гр. Стара Загора , ул. "Цар Симеон Велики" 100
   телефон:042/910366
  • Книжарница Ciela Books & Music - Mall Stara Zagora
   Стара Загора, бул. "Никола Петков" (до главния път за Бургас)
   телефон:042/910366
  Шумен:
  • Книжарница "ХЕЛИКОН"
   гр. Шумен , бул. "Славянски" 88

  И всички обекти на:
  Книжарници Сиела
  Книжарници BOOKTRADING
  Книжарници ХЕЛИКОН

  Вижте още:
  ЦИФРЕНКА, БУКВЕНКА, РАЗГОВОРКА, РЪКОПИСКА и ПИСМЕНКА