Дейността на ВИКСИС е създаване на образователни компютърни игри за деца в предучилищна и начална училищна възраст - в първи и втори клас. Основното качество на създадените продукти е, че децата упражняват знанията си по предметите: български език, математика, роден край и английски език, докато играят и се забавляват.

  С игрите на ВИКСИС малчуганите мислено се пренасят в света на българските народни приказки - сякаш разглеждат анимирана, пъстра книжка с картинки. В допълнение, тук героите говорят и задават въпроси, като подканят детето да намери правилни отговори. Когато то успее, започват весели анимации и музика. Появяват се и награди. Така, неусетно, малчуганите овладяват знания, които преди са ги затруднявали.

  В резултат на труда и творчеството на авторите от колектива на ВИКСИС, последователно излизат образователните игри:
БУКВЕНКА, ЦИФРЕНКА, ПИСМЕНКА, РАЗГОВОРКА, РЪКОПИСКА, ДАР ОТ СЪРЦЕ и ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА МУЗИКАЛНИТЕ ТОНОВЕ И ТЕХНИТЕ НОТИ

              

  Oбразователните игри на ВИКСИС подпомагат обучението на децата не само в България, но и навсякъде по света, където се изучава български език. Създадените от ВИКСИС игри се радват на голямо одобрение. Ползват се успешно за занимания на децата у дома, в детски градини, училища и занимални. Използват се също за логопедични упражнения и за подпомагане на обучението на деца със СОП.

  Освен със създаването на образователните компютърни игри, ВИКСИС се занимава с издаването им на дискове, и с предлагането им на пазара.

  Фирма ВИКСИС има дълга история - учредена е и започва дейността си през 1991 год. През годините винаги е оправдавала доверието на клиентите си с качество на предлаганите продукти, с коректност и точност.

  Създател на образователните компютърни игри на ВИКСИС - автор на идейните проекти, сценарии и софтуер е Ирина Стоянова.

  Ирина Стоянова е завършила Софийска Математическа Гимназия и Технически университет в София със специалност инженер по електроника. Допълнително се самообучава, за да работи като програмист и създател на компютърни игри. При планирането и при завършването на всеки един от проектите за образователна игра, Ирина се консултира с преподаватели от училища и детски градини, с логопеди, с учебни помагала и учебници за съответната детска възраст.

Източници на вдъхновение за Ирина са - от една страна нейните спомени от детството и любовта и към децата, и от друга - многобройните обаждания и писма от хората, които споделят своята благодарност и доволство от ползването на създадените образователни игри.

В съдържанието на продуктите на ВИКСИС е вложено и творчеството на авторите: художниците Милен Личков, Добромир Томов и Валентин Ангелов, специалиста по актьорско майсторство Лина Шишкова, композиторите Михаил Шишков, Йордан Владев, Таня Никлева-Владева и тонрежисьора Станислав Донев. Като изпълнител на реплики участва и детето Нео Куртев.Всички изброени автори са обединени като екип в името Колектив ВИКСИС.

  .

  Вижте статия във вестник ДНЕВНИК, в която Ирина Стоянова разказва за работата си по образователните игри на ВИКСИС.

  В настояще време Ирина Стоянова и колектив ВИКСИС работят по адаптиране на създадените продукти за действието им на мобилни устройства - таблети и смартфони.

  Ирина Стоянова ще се радва да се свържете с нея, да дадете Вашите мнения и препоръки на:info@viksysbg.com.