“РАЗГОВОРКА” съдържа игри за упражнения с думи на български и английски език: “Свържи еднаквите”, “Асоциации от думи”, “Начален звук и буква в думата” и “В света на звуците”.

Обединяваща цел на игрите е да се съберат всички награди – музикални елементи в “Игра с награди”, в която има: “Подреждане по цветове”, ”Кръгов пъзел” и “Пускане на песен - караоке”.

Детето участва в играта, като използва компютърната мишка - с движение и натискане на левия бутон.


Превключване езика на играта – български или английски, може да стане по всяко време, като се избере един от бутоните с флаг в горния десен ъгъл на екрана.
В началото, след увода, последователно се преминава през игрите, като се решава по една задача. Преходът към следващата по вид игра става автоматично, за да може детето да се запознае с различните упражнения.
След приключване на разходката или ако междувременно се натисне бутон “стрелка с къщичка”, се отваря екран: “Градина с игри – основно меню”

 • “Свържи еднаквите”
  Действието се развива на алея в градината, при саксия с високо цвете. Задачата е да се запомни мястото и вида на трите картинки, които се показват в лявата колона, като се чуват и съответните думи.
  Изображенията се скриват. Показва се карта в дясно, чува се думата за нея. Тази карта трябва да се премести до място в лявата колона, където се е показала същата картинка или такава, която отговаря на прослушаната дума.

 • “Асоциации от думи”
  Намираме се на детска пързалка. Картинки се появяват в горната част на екрана. Целта е детето да свърже понятията и да намери връзката на една, две и три картинки към определена тема. На четвърта стъпка трябва да подбере три картинки, които имат нещо общо.

 • “Начален звук и буква”
  Героите са се събрали на балкона в дома на Лили. Върху детски колички-играчки се появяват картинките за думи. В българския вариант на играта се търси картинката, която се свързва с дума, започваща със зададен начален звук, в английския - дума, която започва със зададена буква.

 • “В света на звуците”
  Обстановката изобразява начало на пътешествие с кола. Тук се развива слуховата памет на детето: в първа стъпка трябва да се свърже звук - с буква, на втора стъпка - прослушана дума - с картинка, а на трета стъпка – характерен звук от околната среда трябва мислено да се свърже с определен обект, който го издава и да се избере съответната картинка.

 • “Игра с награди”
  Тук се събират наградите, получени за постигнати верни отговори в предходните упражнения.
  Тази игра съдържа заниманията:
  “Подреждане по цветове” ,
  ”Кръгов пъзел”и
  “Пускане на песен - караоке”.

 • “Подреждане по цветове”
  В горната част на екрана се показват наградите - музикални елементи. Те трябва да се преместят към полето на една от трите ноти, според цвета им. След поставянето на поне един елемент към нота, в нейния център се показва бутон със стрелка, който води към игра “Кръгов пъзел”

 • ”Кръгов пъзел”
  При показване на екрана с цветните кръгове, трябва да се изчака появата на героя Бухалче, и то да даде началото на подреждане на пъзела. Нужно е, с въртене, отделните пръстени да се поставят така, че цветните им зони да съвпаднат. Колкото повече награди са подредени, толкова повече пръстени стават активни. Когато пъзелът е подреден, се показва бутон - вход към песента.

 • “Пускане на песен - караоке”
  На екрана се вижда текста на песента, а в долната част на екрана – бутони за пускане и спиране. В ляво, вертикално, са разположени елементите – награди, които са спечелени. Първият елемент, който се по-явява е вокалното изпълнение. Останалите са музикални партии на различните инструменти, които оформят съпровода. С избор върху тях, те могат да се включват и изключват – да се чуват или не. При пускане на песента, жълто оцветяване показва мястото в текста, което се пее в момента. Може да се остави да звучи само музиката, а вокалното изпълнение да се заглуши. Така, с малко помощ, детето може да се научи да пее песента, като слуша музикалния съпровод и следи движещия се показалец зад текста.

 • Статистика за играта на детето
  При избор на “бутон-звезда” от главния екран се вижда се в кои игри, на какъв език български или английски детето е играло. В червен цвят са броя верни отговори, а в син - броя грешни. Може да се види с кои думи, букви или теми детето се е затруднило. В екрана се пази информация и за играта и на предишния участник. При избор на бутона пред името му, се показват неговите резултати.

За радост на децата, при излизане от играта "Разговорка", може да се избере възможността за запазване на спечелените награди до следващото пускане.

"РАЗГОВОРКА" е авторски продукт на "ВИКСИС" ООД.

© 2010 ВИКСИС ООД. Всички права върху "РАЗГОВОРКА" са запазени.“РАЗГОВОРКА” е софтуерен продукт, който е защитен от международните и българските закони за авторското право.