РАЗГОВОРКА подпомага обучението на деца със специални образователни потребности “РАЗГОВОРКА” подпомага развитието на устната и писмената реч на деца със специални образователни потребности

“РАЗГОВОРКА” е игра с думи, създадена на основата доказани в практиката педагогически методи, които спомагат за развитието на речта на деца със специални образователни потребности. Тя е полезна тях, а също и за деца с обичайни способности за развитие на логичното мислене, съпоставяне на предмети и понятия. Говора, музиката и песните присъстват на всяка отделна стъпка от забавните упражнения. Анимационните герои Лили и Ники водят малчуганите в различни кътчета на детската площадка, където започват забавните игри:
- “Свържи еднаквите” - Задачата спомага за развитието на зрителната памет и концентрация. Трябва да се запомни мястото на картинки, чуват се и съответните думи. С местене на карта, децата посочват отговора, започва забавна анимация.
- “Асоциации от думи” – Тук децата се учат да квалифицират картинки по определен признак, като формират понятия. Включени са четиринадесет теми, някои от които са: дрехи, храна, домашни и диви животни, обекти в банята и т.н. Целта е детето да намери връзката на една, две и три картинки към определена тема. Анимацията и говора подтикват малките палавници към действие.
- “Начален звук и буква”– Въпросите служат за подготовка в детското мислене за преход от устна към писмена реч. Върху колички-играчки се появяват картинки, изговарят се думите. Задава се начален звук и буква. Търси се думата, която започва с този звук и буква.
- “В света на звуците” – Занимание, подходящо за деца с нарушения в слуха. Помага да се свърже звука с думата и образа. Развива слуховото внимание и слуховата памет. В първа стъпка трябва да се свърже звук - с буква, на втора - прослушана дума с изображение, а на трета – характерен звук от околната среда трябва мислено да се свърже с определен обект, който го издава. Обогатяват се представите на децата за звуците от заобикалящата свят.
При успехи в изброените игри, децата получават виртуални награди – музикални елементи от три чудесни ритмични български песни създадени от композитора Йордан Владев. Забавната част включва подреждане на награди по цвят, решаване на кръгов пъзел и игра “караоке” с песните.
“РАЗГОВОРКА” е получила одобрение и признание за получавани добри резултати от педагози логопеди, които работят с деца със специални образователни потребности.