Игрите в "ПИСМЕНКА" са отделни спирки в пътуването на героите към "Двореца на феите". Разположени са в три нива. В първо ниво са "Лифт на думите", "Мост на калинката" и "Стълбичка от думи". Във второ са "Алпинисти" и "Дъската на гатанките и ребусите", а в трето - "Езерото на планинските кристали".

В първо ниво игрите са винаги отключени. Второ и трето ниво се отключват от спечелване на награди - картинки и тяхното подреждане в играта "Писмата до феите". След показани успехи в трето ниво, се получава златен ключ. Той отваря голямата порта на "Двореца на феите".

По време на пътешествието се състезават два отбора: на Мечо и Костенурката и на Зайко и Ежко.

В "ПИСМЕНКА", децата упражняват и знанията си по английски език. Героите могат да говорят както на български, така и на английски език.

 • "Лифт на думите"

  Предизвикателството в играта е пътуване на героите с планински лифт. Пътешествието е успешно, ако детето правилно определи текуща дума като част на речта и посочи липсващата буква. Отговорите са върху стълбовете на лифта, а героят ги преминава, докато се движи със столчето. В играта се упражняват думи с труден правопис и особености.

 • "Мост на калинката"

  Тук е необходима сръчност и досетливост, за да се комбинират думи по определен начин. В играта детето помага на приказните герои да преминат през мост над река, като използва и упражнява знанията си за съгласуване на прилагателни и съществителни имена, съставяне и подреждане на изречения по зададено множество от думи.

 • "Стълбичка от думи"

  Героите от играта са изправени пред задачата да построят стълбичка от пет стъпала. Всяко стъпало се изгражда от различна дума. Детето трябва да помогне на героите, като предложи пет различни думи, които са изградени само от буквите на първоначално изтеглена дума. С играта се упражняват знанията за звуковия състав на думите в българския език и се стимулира обогатяването на езиковия речник.

 • "Дъската на гатанките и ребусите"

  Играта стимулира асоциативното мислене на детето, упражнява знанията за буквения състав на думите и писането на изречения. Мултимедийните герои поставят задачи за отгатване на определени думи чрез названията на картинки в поредица. В играта се представят елементи от българското народно творчество - гатанки, пословици и поговорки.

 • "Алпинисти"

  Детето участва с мултимедийните герои в ситуация - изкачване на скалиста стена. За постигане на успех в играта, е необходимо детето да покаже умения за правилно отделяне на изречения в текст и откриване на мястото и вида на необходимите препинателни знаци.

 • "Писма до феите"

  Тук се появяват наградите - картинки, получени в останалите игри. Те са части от български възрожденски къщи и трябва да се подредят, за да се отключат нивата на пътешествието.

 • "Езерото на планинските кристали"

  В играта мултимедийните герои са изправени пред ново предизвикателство - преплуване на езеро със сал. Детето помага на героите в техните усилия, като показва своята досетливост в намирането на двойки антоними в българския език, както и синоними на посочена дума.

 • "Дворецът на феите"

  Забавлението е достъпно при получен златен ключ, в резултат на успешно преминаване на всички нива на планинското пътешествие. Портата се отваря и феите поздравяват участниците. Когато се посочи с мишката някоя от тях, започва изпълнението на нейната песен.

Инсталиране на играта:

PC: Играта работи на компютри с операционна система WINDOWS 95,98,2000, NT, XP, Vista. Стартира се автоматично при поставяне на диска в дисковото устройство. Може да се стартира и от файла PISMENKA.exe от компакт - диска. Продуктът работи само на база информацията от компакт - диска.

Mac: За компютри Apple Mac, с операционна система Mac OS X: Поставя се дискът в дисковото устройствo. Отваря се папката "Pismenka_Mac_OS". Стартира се PISMENKA. За Mac OS 9.x - моля, потърсете допълнителни указания от издателя на: info@viksysbg.com.

Лиценз: Продуктът е разрешен за ползване на един компютър в домашни условия. За използването му на обществени места, в мрежа и в компютърни зали се изисква специално разрешение от издателя.

© ВИКСИС ООД 2007. Всички права върху "ПИСМЕНКА" са запазени. Издател: ВИКСИС ООД.