"ЦИФРЕНКА" включва игрите: "Будилникът на Зайко", "Събиране на плодове", "Пътешествие с влак", "Лабиринти", "Строене на къща", "Летене със самолет", "Цифрите", "Музикална стая" и "Горски концерт".

При правилни отговори на загадките в различните игри, се събират "награди - музикални кутийки". Подреждат се в къщата с "Музикална стая", и така стават активни петте песни от заключителната игра "Горски концерт".

 • "Будилникът на Зайко"
  Зайко трябва да се събуди в определен час, защото обича да е точен и да не закъснява. Събуждането е по-весело, когато при него е приятелят му - петелa.
  За "нагласяване" на показанията на стрелките и за потвърждение за избраното положение, се използват бутоните, които се появяват пред будилника.
  При три поредни правилни отговора се получава награда. За започване нова задача се използва бутона със завиваща стрелка, който се показва зад часовника.

 • "Събиране на плодове"
  В играта Ежко трябва да събере точния брой плодове, според задачата на Костенурката. В началото има възможност да се избере нова задача, чрез бутона със завиваща стрелка. Ежко се движи чрез стрелките от клавиатурата и взима плод с бутона "SPACE" от клавиатурата.
  Плодът се носи от Ежко до кошницата. Ако плодовете около Ежко са свършили, той може да потърси нови, в другите части на градината - в ляво и дясно от първоначалния екран.

 • "Пътешествие с влак"
  Малките пиленца обичат да пътуват с влак. На всяка спирка има слизащи или качващи се пътници-пиленца. Мечо иска да знае точния им брой, за да тръгне към следващата спирка.

 • "Лабиринти"
  С бутоните - стрелки от клавиатурата се движи топчето по пътечките на лабиринта. При навлизане на място с камък, топчето се връща отначало. Нов лабиринт може да бъде зареден от бутона със завиваща стрелка до къртичето.

 • "Строене на къща"
  Мечо е направил сложен проект за построяване на къщичка върху дърво. Той казва на Зайко, греда с какво означение ( цвят и геометрична фигура) трябва да се вдигне в текущия момент. С бутона на мишката се "кликва" върху Зайко, когато необходимата греда за построяване на къщата се намира на подходящо положение за захващане с куката на макарата.
  След като къщата е вече напълно построена, героите са доволни. Строенето може да започне отначало, чрез бутона със със завиваща стрелка, който се появява до дървото.

 • "Летене със самолет"
  Мечо и Зайко излитат със самолет. Самолетът се управлява със бутоните - стрелки от клавиатурата. С бутона "SPACE" от клавиатурата самолетът изпуска малки облачета с числа. Те могат да достигнат някое от големите облачета, които носят задачи. Целта е, числото в пуснатото облаче, да е верният отговор на задачата, която носи голямото облаче. "Проблеми" за пилотите създава тъмният облак, който при сблъскване със самолета, връща играта в началото и постигнатите до момента стъпки за получаване на награда се загубват.

 • "Цифрите"
  При "кликване" с мишката върху цифрите, Зайко произнася съответното число на текущия език. Цифрите могат да се местят по екрана чрез задържане на бутона на мишката.
  Тук родителят / възпитателят / може да постави на детето различни задачи - подреждане на числата в определен ред, изписване на двуцифрени числа и други . При тази игра не се печелят "награди - музикални кутийки", тъй като тук е оставен простор за подхода на възрастния към детето.

 • "Музикална стая"
  Получените "награди музикални кутийки" трябва да се групират по звучене и по цветния мотив изобразен върху тях. Загадка е, върху коя полица трябва да се подредят наградите от една група.
  При правилно подреждане ( върху полица със същия цветен мотив в ляво ), в дясно се появява символ на съответната песен от концерта. Тази песен вече може да се изпълнява от героите в играта "Горски концерт".

 • "Горски концерт"
  Песните, които могат да изпълнят героите в текущия момент, са толкова, колкото са съответните им символи бутони пред подиума на сцената. Чрез тях се избира песента и се пуска от панела, който се появява в средата.
  Започва изпълнението. Детето може да експериментира с песните:
  С "кликване" с мишката върху някой от героите на сцената, този герой спира да свири или да пее, като останалите продължават. След повторно "кликване" върху същия герой, той се включва отново. Така детето може да слуша свиренето на един или повече инструменти за тази песен, да пуска и спира вокалната част, да се опита да пее песничките с музикалния съпровод на героите.
  Има и изненада - в случай, че след стартирането на "ЦИФРЕНКА", се отиде направо на "Горски концерт", то всички песни са активни - децата могат да слушат песните и мелодиите и да се забавляват с тях. При започване на всяка от останалите игри, вече са активни само тези песни, които са спечелени чрез "наградите".

За радост на децата, при излизане от играта "ЦИФРЕНКА", може да се избере възможността за запазване на спечелените награди до следващото пускане.

"ЦИФРЕНКА" е авторски продукт на "ВИКСИС" ООД : Ирина Стоянова - разработка, Милен Личков - илюстрации, Артистична група "Ретро" - звуков дизайн.

Играта работи на компютри PC с операционна система WINDOWS 95,98,2000, NT,ME, XP и оптимални параметри:Pentium 1000MHz,128 MB RAM, CD-ROM drive (4x), Sound card.

© 2005 ВИКСИС ООД. Всички права върху ЦИФРЕНКА са запазени.