Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
е музикална образователна компютърна игра за деца. Полезна е за придобиване на начални познания по музика и общо интелектуално развитие на децата.

Съдържанието на продукта е изградено върху уникална и успешна методика на
проф. Милена Куртева. Г-жа Милена Куртева е дългогодишен преподавател по пиано, Директор на Mузикалното училище в София, Професор по методика в Музикалната академия в София и Доктор на изкуствознанието. Тя е широко известна с нейните трудове по методика, научни изследвания, учебници и школи по музика.

Проф. Милена Куртева е автор на идейния проект и сценария на Приключенията на музикалните тонове и техните ноти. Тя ръководи и е утвърдила до най-малкия детайл цялото съдържание на играта. По такъв начин в продукта е постигнато синхронно въздействие на фантазия, музика, поезия, живопис, пеене и анимация. Създадена е благоприятна среда, в която децата неусетно, последователно и с удоволствие придобиват нови познания и способности.

Компютърният софтуер за играта и анимациите в нея са създадени от
инж. Ирина Стоянова. Тя също е автор на БУКВЕНКА, ЦИФРЕНКА и останалите образователни компютърни игри, представени в този сайт.

Приключенията на музикалните тонове и техните ноти
се състои от две части:

Първа част - чрез приказка, анимации, образователни модули и весели игри, детето се научава да разпознава основните музикални тонове по начина им на звучене. Развива се музикалния слух на всеки, който ползва играта. Посредством игри с куклички-ноти, се усвояват имената на тоновете: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, както и височината на техния тон. С постепенна нарастваща сложност на упражненията, детето започва да различава по слух тоновете в посочена мелодия и се научава да записва тяхната последователност, като избира и подрежда кукличките-ноти. В тази част се съдържат модули с образователни обяснения,
12 различни игри-упражнения с включени
30 популярни детски песнички, изпълнени от деца, и с анимации, чрез които се провежда обучението.

Втора част – отново чрез използване на въображението, с приказка и анимацията се въвеждат за детето понятията: ноти, петолиние, ключ сол , местоположение на нотите на петолинието, изобразяване на различните тонове с ноти, цяла нота, половинка нота, четвъртинка нота, продължителност на тона, според записването му с нота, тактови черти и други. Отначало с по-лесни игри, а по-нататък – с по-трудни, се научава умението за записване на мелодия с ноти върху петолинието, като се спазват съответствията на нотите с дължината на тоновете и отделните тактове.
В тази част също, както и в първата, са включени приказка с анимации, модули с образователни обяснения, 10 различни игри-упражнения и 30 популярни детски песнички, изпълнени от деца, и с анимации. Тук се използват повечето от същите песнички, които са в Първа част, но се изпълняват други образователни упражнения с тях.
Като поощрение за успехите при изпълнение на задачите в играта се показват награди - награда-цвете и награда-купа.

Музикалната компютърна игра Приключенията на музикалните тонове и техните ноти е един от най-хубавите, вълнуващи и полезни подаръци за всяко дете.

Почти неусетно и постепенно тя разширява обема, точността и разпределението на вниманието, обогатява мисленето и паметта на малчуганите.

Това се отразява положително на общообразователното обучение на детето, както и при начално обучение по избран музикален инструмент.

Цена: 20,00 лв.

*В комплекта се съдържа компакт-диск /CD/ и упътване. Цената е за ползване на продукта на един компютър.Инсталиране на играта:

PC: Играта работи на компютри с операционна система WINDOWS XP,7,8+ или компютри Apple Mac с операционна система MAC OS X+. Стартира се автоматично при поставяне на диска в дисковото устройство.

© 2019 Милена Куртева, Ирина Стоянова. Всички права върху "Приключенията на музикалните тонове и техните ноти" са запазени.  • Автори: Проф.Милена Куртева - идеен проект, методика, сценарий и изпълнение на реплики в озвучаването, инж.Ирина Стоянова - компютърен софтуер и анимация, Ива Хаджиева - илюстрации.

  • Формат:
    Компакт-диск /CD/ за компютър.
     


  • Поръчайте три и повече образоватени игри от нашия сайт, и ще получите като подарък играта "Ръкописка".