Политика за защита на личните данни на ВИКСИС ООД

Декларация за поверителност


І. Въведение
Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
Данни за Администратора:
Кои сме ние?
“ВИКСИС” ООД
Данни за контакт с “ВИКСИС” ООД:
Местоположение:
Държава: България, гр. София, ул. Г. С. Раковски, 151

С нашия oтговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: info@viksysbg.com
Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашия уебсайт: www.viksysbg.com
“ ВИКСИС” ООД - осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.
Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

ІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, адрес за получаване на Вашата поръчка и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт.
Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на този уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. Ние събираме лични данни, които са необходими, с Ваше съгласие, за да можем да изпратим до Вас Вашата поръчка за продуктите от нашия сайт.  За изпращането ние използваме утвърдена на пазара куриерска фирма „ЕКОНТ”. При изпращането на пакета с Вашата поръчка ние предоставяме на куриерската фирма дадените от Вас данни: име, телефон и адрес за доставка. Ние Ви уведомяваме предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.
Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие във връзка с ползването на сайта и нашите продукти, може да поискаме от Вас информация за Вашия компютър, операционна система, браузър или за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация, няма да можем да Ви помогнем и да отговорим на Вашите въпроси.
Когато посещавате www.viksysbg.com, може да се събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация.
“ВИКСИС” ООД е Администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като на клиенти, правещи поръчка за доставка на избрани продукти от сайта.
По-специално, ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на следните основания:

Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни:
Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от “ВИКСИС С” ООД:
“ ВИКСИС С” ООД събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

“ ВИКСИС ” ООД не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.
Срок за съхранение на Вашите лични данни
“ ВИКСИС ” ООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще изтрием или унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
“ ВИКСИС ” ООД самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.
Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.
ІІІ. Вашите права за защита на личните Ви данни
При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст до нашия отговорник по защита на данните на e-mail: info@viksysbg.com или се свържетe на посочените по-горе данни за контакт.
Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.
Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.
“ВИКСИС ” ООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: info@viksysbg.com
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.
ІV. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни
“ ВИКСИС ” ООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
“ ВИКСИС ” ООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.
Част от мерките за сигурност, предприети от “ ВИКСИС ” ООД, включват следните дейности:

“ ВИКСИС ” ООД се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.
V. Защита на личната неприкосновеност на деца
Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за нас. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. Не събираме, не обработваме и не съхраняваме лична информация за лица под 14-годишна възраст.
VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност
“ ВИКСИС” ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.
Информация относно компетентния надзорен орган

Дата 15.06. 2018